En kris kommer alltid med möjligheter

14 april 2020 mikael_barani

Livet är satt lite på paus nu. Eller i varje fall så känns tillvaron oviss och ny för många av oss. Kanske är vi inte vana vid denna känsla av begränsningar som vi just nu upplevelser till följd av det så kallade coronaviruset.
Många av oss arbetar kanske hemifrån och undviker att träffa andra människor, i varje fall i samma utsträckning som tidigare. Med tanke på att våra immunförsvar inte alls är vana vid detta virus så kan det vara en god idé att hålla sig isolerad, till någon grad.

Samtidigt så är det ju så att de allra flesta av oss, det talas om siffror upp till 80 procent, knappt kommer att märka av viruset om vi blir smittade. Men för övriga 20 procent är det såklart mindre roligt. Särskilt om man tillhör någon av riskgrupperna som faktiskt kan dö av att bli drabbad.

Så därför är det som sagt klokt att begränsa sig en aning i dessa tider. Det gör förstås att man får göra avkall på vissa aktiviteter och vanor. Dessvärre påverkar detta alla företag, stora men kanske framför allt de mindre, som ser sina kunder försvinna.
Samtidigt börjar vi se allt fler kreativa grepp i svallvågorna av denna pandemi. Nya lösningar frodas och likaså är det med möjligheterna att få mat och andra varor utkörda.

Kanske börjar du själv också upptäcka nya sidor av dig själv? Eller så gör du slag i gamla drömmar – som att köpa piano och äntligen lära dig spela.
För sanningen är ju den att alla kriser också för med sig nya möjligheter och drömmar. När vår tillvaro plötsligt påverkas hastigt och drastiskt så blir vi mer på alerten. Plötsligt sorterar vi bort allt ovidkommande och inser vad som faktiskt är viktigt för oss. 
Det kan förstås vara en svår process att ställa om i livet – men också en belönande sådan.

Fler nyheter