En jaktradio är viktig vid drevjakt

09 juni 2022 Lily Hansen

editorial

Vid drevjakt är man ett större jaktlag som arbetar tillsammans. Alla har sin funktion i laget. Det första man gör på morgonen är att samlas vid kartan över jaktområdet. Jaktledaren går igenom planeringen för dagen och delar ut pass till skyttarna. Hundförarna instrueras i var de ska gå och i vilken riktning. Därefter ger man sig ut till den position man tilldelats i skogen. 

Från och med nu kan kommunikationen mellan jaktlagets medlemmar endast ske med hjälp av en jaktradio. Man har en bestämd kanal som man väljer på sin radio. Man vill ju inte ha störningar från jaktlaget som håller till på grannmarkerna. I jaktradion meddelar jaktledaren när såten öppnas respektive stängs. Däremellan sker det kommunikation nästan hela tiden.

 

Jaktradio

 

Även olyckor kan meddelas i radion

Det kan vara hundförare som meddelar att deras hund har stött upp vilt som nu är på väg i någon viss riktning. Det kan vara skyttar som berättar vad de har skjutit, efter det att alla har hört skottet ljuda genom skogen. Men det kan också vara annan typ av information som förmedlas, till exempel att det finns fotgängare i området. Då berättar man var dessa går så att alla kan vara uppmärksamma på närvaron av icke-jägare.

Det händer dock även att mycket tråkigare saker avhandlas via jaktradion. I oturliga fall kan det vara en hund eller till och med en människa som har skadats av ett vildsvin till exempel. Då gäller det att via jaktradion snabbt reda ut vem som har sin bil närmast till hands och kan skjutsa den skadade hunden eller personen till närmsta vårdinrättning. 

Ibland är dock jakten mycket mer segdragen och knappt något djur syns till. Den enda spänning som fås kommer då via jaktradion. Kanske har någon annan sett nåt vilt och meddelar detta. Det är i alla fall bättre än inget.

Fler nyheter