Brandgenomföringar för kablar och rör

21 juli 2020 patrick_pettersson

Mellan olika rum i ett hus behöver man dra ledningar för ström eller installera vattenrör. Alla sådana ställen måste tätas så att de inte släpper igenom eld om det börjar brinna i ett rum. Det är ett omfattande regelverk att känna till när man ska isolera väggarna. Man låter kablar och rör gå igenom en så kallad brandgenomföring, som i sin tur ska vara tätad mot väggen med en speciell brandtätning. Varje rum är en brandcell och ska brandklassas, och när det är gjort måste man se till att brandgenomföringar och brandtätningar motsvarar kraven i den aktuella klassen.

 

Industriellt tillverkade brandgenomföringar

Naturligtvis är det bara ett seriöst företag man anlitar för den här typen av jobb. Brandgenomföringar bör vara professionellt tillverkade så att de är lätta att montera, håller hög standard och att man slipper hårsprickor och andra problem. Brandtätningarna är oftast mjuktätning och fogmassa, men det finns olika typer där också. Här ska man också beakta brandklasser och att tätningarna håller för brand under en viss tid. Orsaken till att det är så omfattande regler är förstås att det orsakar katastrof om elden sprider sig och huset blir övertänt.

 

 

Brandgenomföringar har räddat många hus

Oavsett anledningen till att det börjar brinna, är det viktigt för brandkåren att få elden under kontroll. Brandgenomföringar behövs för att el och vatten ska kunna dras genom huset, men om jobbet görs enligt riktlinjer och krav, har man kontroll på brandförloppet även om åskan slår ner eller någon glömmer att släcka ett levande ljus. Brandgenomföringar har en skyddande och livräddande effekt och hindrar också gaser från att spridas samma väg, så de har räddat många hus. Materiella värden sparas också, genom att man kan släcka branden i det aktuella rummet, så att skadorna begränsas. Förebygg genom att kontakta ett expertföretag, så att du har ett fullgott brandskydd.

Fler nyheter